Klinik psikologların bağımsız olarak psikoterapi uygulayabileceği alanlar nelerdir?

Yürürlükteki sağlık mevzuatına göre klinik psikologların ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmaksızın psikoterapi yapabilecekleri durumlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)
b) Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)
c) Hastalık ve tedavi sonrası dönem
ç) Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
1) Okula gidememe
2) Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma
3) Okulda başarısızlık
4) Sınavlarda başarısızlık
5) Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı
6) Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler
d) İş ve işsizlikle ilgili problemler
1) İşsiz kalma,
2) İş değiştirme
3) İş kaybı tehlikesi
4) Stresli çalışma programı
5) İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık
6) Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar
7) İşle ilgili diğer problemler
e) Sosyal çevreyle ilgili problemler
1) Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri
2) Sorunlu ebeveyn durumu
3) Tek başına yaşama, yalnız kalma
4) Kültürel uyum güçlüğü
5) Sosyal uzaklaştırma ve ret
6) Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
f) Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
1) Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı
2) Çocukluk döneminde evden ayrılma
3) Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme
4) Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar
5) Yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suiistimaliyle ile ilgili problemler
6) Yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suiistimaliyle ile ilgili problemler
7) Çocuğun fiziksel suiistimaliyle ile ilgili problemler
8) Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar
9) Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları
g) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
1) Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü
2) Aşırı koruyucu ebeveyn
3) Kurumsal yetiştirme
4) Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
5) Çocuğun duygusal ihmali
6) Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler
7) Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler
8) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
ğ) Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler
1) Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
2) Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
3) Akrabalar ile ilişkide problemler
4) Yetersiz aile desteği
5) Aile üyesinin yokluğu
6) Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
7) Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
8) Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
9) Primer destek grubuyla ilgili diğer problemler
h) Psikososyal durumlarla ilgili problemler
1) Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul
2) Danışmanlarla anlaşmazlık
3) Psikososyal durumla ilgili diğer problemler
ı) Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
1) Cinsel eğilimle ilgili danışma
2) Cinsel davranış ve uyumla ilgili danışma
3) Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
i) Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler
1) Teşhis edilmemiş korku verici şikâyeti olan kişi
2) Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi
3) Alkol kötüye kullanımı için danışma
4) İlaç kötüye kullanımı için danışma
5) Tütün kötüye kullanımı için danışma
j) Yaşam yönetimi güçlüğü ile ilgili problemler
1) Tükenme
2) Kişisel özelliklerin vurgulanması
3) Dinlenme ve gevşemenin olmaması
4) Stres, başka yerde sınıflanmamış
5) Yetersiz sosyal yetenek
6) Sosyal rol çatışması
7) Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması
8) Yaşam yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler

Kaynak:Türk Psikologlar Derneği